FANDOM

날아다니는 스파게티 괴물

다른 이름: 뺶꾀싸쩐

사무관 관리자
0 Discussion posts
  • 거주지 대한민국 충청남도 천안시/Ch'ungch'ŏng-namdo Ch'ŏnan-shi, Korea/Чхунъчхонъ-намдо Чхонан-щи, Корея/大韓民國 忠淸南道 天安市/[d̥æːɦanminguk̚|t͡ɕʰuŋt͡ɕʰʌŋnamdo|t͡ɕʰʌnanɕʰi]
  • 생일 1월 20
  • 직업 보통사람(Common man)/파스타파리안(Pastafarian)
기여 검색
     
  

(최신 | 초기) 보기: (이전 50개 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

(최신 | 초기) 보기: (이전 50개 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.